หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน
หัวข้อ : โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 122
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 อบต.โพนจาน จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมกับสถานศึกษาและประชาชนตำบลโพนจาน ปลูกป่า ณ ป่าสาธารณะ บ้านน้อยศรีวิลัย หมู่ที่ 11 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เป็นการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนี้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป...................