หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน
หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโพนจานและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 78
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโพนจานและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562

                 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ร่วมกับ งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม และโรงเรียนบ้านโพนจาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโพนจานและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ค่านิยมใหม่ให้กับวัยรุ่น  ให้รู้จักและเห็นคุณค่าของตัวเอง ป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพครบรอบด้านสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข