หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน
หัวข้อ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจานเข้าร่วมกิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย : admin
อ่าน : 74
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

              
       วันพุธ ที่ 23 ต.ค.2562 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำปกครองท้องที่ ท้องถิ่นองค์กรเอกชน นักเรียน ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม